top of page

אחזקות בריכות שחייה
בריכה משמשת לפעילות פנאי, לנופש ולספורט במידה רבה בריכות אלה נדרשות שהמים יהיו מטוהרים וטובים לעושים בהם שימוש ,לא פעם בתחזוקה ליקוייה של בריכה מתווצר עובש או יורקת במים .

מאחר שמי הבריכה המחוממים יכולים להוות בית גידול לחיידקים ונגיפים יש למנוע התפשטות מחלות בין המשתמשים בבריכה באמצעות חומרים כימיים והחלפת מימי הבריכה. חברתנו מבצעת טיפול יסודי במים על ידי חומרים מותאמים על מנת להמנע מעובש או יורקת וכן מחיידקים, אפשרות נוספת במידת הצורך חברתנו מבצעת ריקון של המים ומילוי מים חדשים, אי תחזוקה של בריכה בדרך מקצועית וידע רב עלולה ליצור נזק בלתי הפיך .

Bình luận


bottom of page