top of page

ביטוח מבנהדיירי הבית המשותף חשופים למכלול סיכונים שעלולים לגרום לנזקים בבניין וברכוש המשותף. בין אם זה הצפת מים בחדר המדרגות מפיצוץ צינור, שריפה,דייר או אורח שנפל, בשטח הבית המשותף לשם כך הדיירים מחוייבים לבטח את עצמם מסיכונים כאלה , חזית דואגת לבטחם מול חברת הביטוח ומונעת מכם להסתכן בהוצאות מיותרות וגבוהות.Comments


bottom of page