top of page

תחזוקת גינות תכנון והקמת מערכות השקיה ממוחשבתאחזקת גינה היא בעצם כל אותן פעולות שמבוצעות בתדירות שונה כדי לשמור על הגינה מפני פגיעות מזג האוויר, תדירות אחזקת הגינה משתנה בהתאם לכמות הצמחייה בגינה, סוג הצמחייה, עונות השנה. חברתנו מתחזקת באופן שוטף את הגינה בבית המשותף באם בניקיונה , ניקיון החניות , עידור הערוגות , ניכוש עשבים ,כיסוח הדשא , גיזום העצים שתילת פרחי עונה פעמיים בשנה . ישנם גינות אשר הצמחייה מתייבשת והאדמה יבשה מאוד לחברתנו קיימת הממוחיות להקים מערכת השקייה מותאמת אשר תתוכנת לעבוד פעם ביום ולהשקות את הצמחים במידת הצורך הנדרש .


Kommentit


bottom of page