top of page

תחזוקת מתקני ספא וחדרי כושרבבתים משותפים לעיתים קיימים חדרי ספא וכושר. חברתנו דואגת לניקיונים, ולחיטוי המערכות הקיימים בהם עו דחברתנו דואגת לתחזוקתם השוטפת של תאורת החשמל והמים וזאת על מנת שהשימוש במקומות אלה יתאפשר לדיירים במשך שנים לצורך הנאתם.Comments


bottom of page