top of page

אחזקה במערכות מים ,משאבות ניקוי וחיטוי מאגריםבבניין בית משותף קיימים מאגרי מים אשר מספקים מים לדירות. מאגרי מים אלה משמשים כמקור לאספקת מים עבור הדיירים , יש לבצע ניקוי מאגרי מים מדי תקופה כדי לוודא שהדיירים מקבלים מים נקיים .חברתנו מתמחה בטיהור מים בכל סוגי המאגרים ובביצוע בדיקות מים, לרבות מי שתייה וברשותה כל ההסמכות הדרושות מטעם משרד הבריאות.ความคิดเห็น


bottom of page