top of page

הדברת מזיקים


הדברה היא הרחקת, צמצום או הריגת מזיקים .חברתנו עורכת לקראת עונת הקיץ אחת לשנה הדברה  על ידי  מדביר מקצועי ברישיון משרד לאיכות הסביבה. ההדברה נעשית בכל הבית המשותף למעט הדירות הפרטיות ההדברה כוללת גם את הביובים המרכזיים , חדרי מדרגות , והגינה של הבית המשותף .ההדברה נעשית בצורה יסודית ומטפלת בכל סוגי המזיקים.

תגובות


bottom of page