top of page

שאיבת מאגרי מיםשאיבת מאגרי מים היא תהליך מורכב הדורש ידע, וציוד מתאים,השאיבה מתבצעת על ידי פעולה מקצועית המיושמת בעיקר לצרכי ניקוז מים משטחים ואזורים מוצפים כמו מאגר מים גדולים בריכות שחיה.כמה פעמים נתקלת במרתף מוצף או בתא מעלית שמתמלא מים ממשקעי גשם מרובים בפרקי זמן קצרים, וכן סתימה שנוצרת במערכת הניקוז המים .כל נזק הינו קריטי ופעולה כזו צריכה להתבצע בצורה מהירה ועל ידי צוות מנוסה ומקצועי עם ציוד מותאם .

Comments


bottom of page