top of page

אחזקת מערכת סולרית וניקוי הקולטיםמערכות הקולטים בבתים משותפים מותקנות בדרך כלל על גג הבניין מערכות אלה מאפשרות חימום מים מאנרגית השמש בכל ימות השנה . קיימות משאבות סחרור לוחות פיקוד ומיכל ויסות באותם מערכות המאפשרות להעביר את המים החמים מהדוודים לצנרת של הדיירים , ועדיין לאפשר למים להתחמם בדרך אפקטיבית וחסכונית.לעיתים המשאבות מתקלקלות או לוחות הפיקוד ומערכות הויסות קורסות ,ובעצם המערכות מפסיקות לספק מים חמים גם בימים חמים במיוחד. חברתנו תסייע בשמירה על תקינות המערכת ותפקודה ברמה המיטבית במהלך השנים. זאת לצד שדרוגה וביצוע תיקונים בעת הצורך.Comments


bottom of page